Carbon Footprint

Als onderdeel van onze toewijding om belanghebbenden en bouwpartners te helpen bij hun streven naar een Carbon Net Zero-toekomst in 2050, verstrekken we belichaamde koolstofgegevens voor elk van onze producten.

In gevallen waarin geokunststoffen worden gebruikt als alternatief voor traditionele bouwmethoden, kunnen aanzienlijke reducties van de aanwezige koolstof worden bereikt vergeleken met het transport en de installatie van grote hoeveelheden aggregaten. Potentiële CO2-besparingen variëren van 50-90%.

Voorbeelden hiervan zijn:

– Geosynthetische consolidatielagen ter vervanging van steenslagdrainagematten
– Geocomposieten voor structurele drainage in plaats van betonblokken
– Lamellenafvoeren voor spoor- en rijbaanafwatering als alternatief voor Franse afvoeren

De beoordeling van de CO1.2-voetafdruk voor deze producten volgt op een 'Cradle to Gate'-analyse met behulp van het Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Het beschrijft 'marktgebaseerde' beoordelingen van de uitstoot door elektriciteitsverbruik. De resultaten variëren per product en vallen doorgaans binnen het bereik van 3.1 – 2 kg COXNUMXe per kg vervaardigd product. Deze analyse omvat de koolstof in de grondstoffen die worden gebruikt om de producten te vervaardigen, het transport naar de productielocatie en de emissies tijdens het productieproces.

Filters downloaden

  • Product type

  • Aanvraag

  • Marktsector

  • Reset filters

Sorry, er zijn geen downloads die aan uw criteria voldoen.