Accreditaties en lidmaatschappen

BontexGeo is er trots op actief betrokken te zijn bij de promotie en ontwikkeling van de geosynthetische markt op nationaal en internationaal niveau.

Verschillende mensen van ons team dragen bij aan de ontwikkeling van nationale en internationale normen en kaders voor het correct gebruiken en testen van geosynthetica:

CEN/TC 189

CEN/TC 189: Zij streven naar het opstellen van hoge kwaliteitsnormen voor producten en diensten waarin eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, interoperabiliteit en toegankelijkheid zijn opgenomen. Wij passen ons proactief aan nieuwe ontwikkelingen aan en ondersteunen het Europese concurrentievermogen, de bescherming van het milieu en duurzame groei voor het welzijn van de burgers en de versterking van de interne markt (Europese Economische Ruimte).

ISO-LOGO

ISO/TC 221: Standaardisatie van alle geosynthetische producten, inclusief geotextiel, geomembranen, geocomposiet kleivoeringen en andere geosynthetisch gerelateerde producten.

Logo BGS

De Belgian Geosynthetics Society, kortweg BGS, is een vereniging van experts met zeer verschillende achtergronden – academici, onderzoekscentra, administratie, ingenieurs, fabrikanten, distributeurs en aannemers – maar met een gemeenschappelijke interesse in geosynthetics. De BGS is de Belgische tak van de internationale koepelorganisatie voor geokunststoffen IGS (International Geosynthetics Society)

IVG-logo

IVG Geobaustoffe is een toonaangevende leverancier van geosynthetische producten voor de bouw. Ze bieden materialen zoals geotextiel en geomembranen voor bodemstabilisatie, erosiebestrijding en meer. Toegewijd aan innovatie en duurzaamheid draagt ​​IVG Geobaustoffe bij aan een veiligere en duurzamere infrastructuur wereldwijd.

IGS-BEDRIJFSLEDEN

De International Geosynthetics Society (IGS) is een wetenschappelijke vereniging die zich toelegt op de wetenschappelijke en technische ontwikkeling van geotextiel, geomembranen, aanverwante producten en aanverwante technologieën. Wij zijn geregistreerd als een non-profit organisatie. IGS biedt een beter inzicht in geosynthetische technologie en bevordert het juiste gebruik ervan over de hele wereld.

EAGMlogo

De European Association of Geosynthetic product Manufacturers (EAGM) is opgericht met als doel de kennis en het gebruik van Europese synthetische producten te bevorderen en de duurzame voordelen bij de toepassing van deze producten te onderstrepen. EAGM promoot en handhaaft een hoog kwaliteitsniveau voor geosynthetische producten, waarbij gelijke en objectieve parameters gelden, waardoor klanten ervan worden verzekerd dat producten van EAGM-leden van een bewezen hoog kwaliteitsniveau zijn.

LOGO COPRO

COPRO is een Belgische instantie voor de controle van bouwproducten die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van bouw- en bouwproducten. COPRO is tevens de instantie die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de BENOR-certificering voor onze geweven en niet-geweven geotextielproducten.

ASQUAL-logo

Asqual zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van producten die in verschillende sectoren in Frankrijk worden gebruikt, waaronder de bouwsector. BontexGeo is een trots lid van het interlab-testplatform om de prestaties en betrouwbaarheid van geosynthetische tests te verbeteren. Daarnaast verzorgt Asqual de Asqual-certificering van diverse non-woven geotextielen.

AFPGA-logo

AFPGA is de Franse vereniging van geosynthetische producenten en heeft tot doel het correcte gebruik van geosynthetische materialen in Frankrijk te bevorderen en zich in te zetten voor de voortdurende verbetering van het bedrijf.

Neem contact op met BontexGeo voor meer informatie

Vul ons contactformulier in met uw product-, toepassings-, technische of verkoopaanvraag en iemand van ons team zal spoedig contact met u opnemen.

Contact