Transportinfrastructuur

Geotextiel biedt veel voordelen ten opzichte van de traditionele constructiemethoden die ze vervangen; inclusief kortere bouwtijden en bijgevolg lagere projectkosten. De milieu-impact van het product is ook lager, waardoor het volume aan gebruikte natuurlijke materialen en de daarmee samenhangende transportbelastingen van en naar de locatie worden verminderd. BontexGeo biedt een compleet assortiment geotextiel voor gebruik bij de aanleg en het onderhoud van snelwegen en spoorinfrastructuur.