Wegen

Wegen verbinden mensen en laten de wereld draaien. Over de hele wereld vinden dagelijks nieuwe wegen en renovatie van bestaande wegen plaats. De bouw en renovatie moeten op een optimale manier worden uitgevoerd om de impact op de economie en het milieu te minimaliseren. Het gebruik van geotextiel in de wegenbouw kan de levensduur aanzienlijk verbeteren, waardoor de renovatiebehoeften afnemen en de totale kosten en de impact op het milieu van wegenbouwwerkzaamheden worden verlaagd.

Een typische toepassing van geotextiel in de wegenbouw is voor scheiding en filtratie. Niet-geweven en geweven geotextiel kan worden gebruikt om verschillende lagen grond of aggregaat van elkaar te scheiden, waardoor vermenging van materialen wordt voorkomen en ervoor wordt gezorgd dat elke laag gedurende een lange periode zijn beoogde functie vervult. Er zijn verschillende typen met verschillende kenmerken beschikbaar om aan verschillende omstandigheden te voldoen.

Er zijn specifieke geotextielproducten beschikbaar voor installatie op een bitumineuze kleeflaag, zodat deze als spanningsabsorberende membraantussenlaag fungeren. Deze laag absorbeert spanningen en vermindert de hoeveelheid scheurvorming als gevolg van vervormingen. Het verminderde ook de hoeveelheid reflectiescheuren, waardoor de levensduur aanzienlijk werd verlengd.

Geotextiel kan worden gebruikt om de bodem te versterken en zo de sterkte en stabiliteit ervan te verbeteren. Geotextiel kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd om dijken en hellingen te versterken, ondergronden te stabiliseren of een basis te bieden voor wegen, bruggen en andere constructies. Geotextiel kan ook worden gebruikt in asfalt- en betonwerken, waardoor de duurzaamheid en levensduur van deze materialen wordt verbeterd.

Wanneer wegenbouw vraagt ​​om efficiënte afvoer van regenwater, zijn er verschillende geotextiel- en composietoplossingen beschikbaar om efficiënte oplossingen voor waterbeheer te creëren. Deze kunnen worden gebruikt om een ​​drainagelaag te creëren die water doorlaat en uit de constructie laat evacueren, terwijl er nog steeds structurele ondersteuning wordt geboden. Dit is vooral handig in gebieden met veel neerslag, omdat het de ophoping van water helpt voorkomen en het risico op schade aan de weg minimaliseert. Vaak wordt dit toegepast in combinatie met een drainagesysteem naast de weg, zoals een drainagesleuf, om het water te beheersen.

Typische toepassingen

  • Wegenbouw
  • Snelwegen
  • Renovatie van wegen
  • Bruggen

Voordelen

  • Efficiënte scheiding en filtratie
  • Verbeterde stabiliteit in zachte grondgebieden
  • Efficiënte regenwaterafvoer
  • Verlengde levensduur

Conclusie

Algemeen zijn geotextielen een veelzijdig en waardevol hulpmiddel in de wegenbouw, met verschillende belangrijke toepassingen, waaronder versterking, filtratie, scheiding en drainage.

Case studies

Specificaties

Neem contact op met BontexGeo voor meer informatie

Vul ons contactformulier in met uw product-, toepassings-, technische of verkoopaanvraag en iemand van ons team zal spoedig contact met u opnemen.

Contact