Water management

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze wereld en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Een van de belangrijkste gebieden waarop het een belangrijke invloed heeft, is de manier waarop we met water en de waterbeschikbaarheid omgaan. Er is behoefte aan een beter beheer van grote hoeveelheden regenwater en aan het infiltreren van regenwater in de bodem om het grondwaterpeil aan te vullen, terwijl onze steden en infrastructuur worden beschermd. Bij stedelijk waterbeheer verbeteren geotextielen de prestaties van regenwaterbeheersystemen en verminderen ze de negatieve effecten van verstedelijking op de watervoorraden.

In stedelijke gebieden, waar de ruimte beperkt is en de installatie van retentievijvers niet mogelijk is, worden vaak waterretentiekratten gebruikt. Deze systemen worden ondergronds geïnstalleerd en creëren grote holtes waarin aanzienlijke hoeveelheden water worden opgeslagen, waardoor dit lokaal in de bodem kan infiltreren en de druk op de rioleringssystemen wordt verlicht. Een geotextielfilter is ideaal als wikkel rond deze kratten en fungeert als scheidings- en filtratielaag. Het geotextiel zorgt ervoor dat het water vrij in de opvangkratten kan stromen en voorkomt dat er gronddeeltjes doorheen stromen. Hierdoor blijft het retentiesysteem schoon en zeer functioneel.

Wanneer er meer ruimte beschikbaar is, kan het stedelijk waterbeheer ook gebruik maken van meer natuurlijke hemelwaterbeheersystemen, zoals retentievijvers en bassins. Deze systemen zijn ontworpen om het afstromende regenwater op te vangen en op te slaan, waardoor de hoeveelheid water die het riool binnendringt wordt verminderd en het risico op overstromingen wordt verminderd. Geotextiel kan worden gebruikt in opvangsystemen om het water te scheiden van grond en verontreinigingen, waardoor water de opslagvijver of het bassin kan binnendringen en bodemerosie wordt voorkomen. Wanneer in deze systemen waterdichte voeringen worden gebruikt, kunnen geotextielen bescherming bieden aan deze voeringen, waardoor wordt voorkomen dat ze lek raken.

Bovenop gebouwen bestaat de mogelijkheid om groene en blauwe daksystemen te installeren om het waterbeheer te verbeteren. Deze systemen zijn ontworpen om regenwater op te vangen en op te slaan bovenop het gebouw, waar het kan worden opgeslagen voor later gebruik of geleidelijk kan worden geloosd in het rioleringssysteem, waardoor het risico op overstromingen wordt verminderd. Geotextiel wordt gebruikt als scheidings- en filtratielaag om vervuiling van de afvoersystemen te voorkomen. Zwaardere, dikkere non-wovens dienen ook om de waterdichtingslaag te beschermen om het binnendringen van water in het gebouw te voorkomen.

Om de grondwaterindringing te verbeteren, kunnen doorlatende bestratingssystemen bijdragen aan een verhoogde lokale waterinfiltratie. In dergelijke systemen wordt geotextiel gebruikt om vermenging van de verschillende korrellagen te voorkomen.

Geotextiel helpt ook bij de bescherming van watergerelateerde projecten zoals vijverhellingen, rivieroevers en kustgebieden tegen erosie door een beschermingslaag te bieden.

Typische toepassingen

  • Groen en blauwe dakconstructie
  • Regenwaterretentievijvers
  • Ondergrondse infiltratiekratten
  • Waterdoorlatende bestratingssystemen

Voordelen:

  • Verbeterd waterbeheer
  • Verminderd risico op overstromingen
  • Langere levensduur van retentiesystemen
  • Minder onderhoud en schoonmaak
  • Verbeterde grondwaterstanden

Conclusie

Over het algemeen, spelen geotextielen een cruciale rol in het stedelijk waterbeheer door de prestaties van regenwaterbeheersystemen te verbeteren, de negatieve gevolgen van verstedelijking en klimaatverandering op de watervoorraden te verminderen en de bodem en andere materialen tegen erosie te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing die kan helpen het risico op overstromingen te verminderen en de waterkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren.

Case studies

Specificaties

Neem contact op met BontexGeo voor meer informatie

Vul ons contactformulier in met uw product-, toepassings-, technische of verkoopaanvraag en iemand van ons team zal spoedig contact met u opnemen.

Contact