Privacy Policy

1. Inleiding

Welkom bij het privacybeleid en privacyverklaring (de "Privacy Policy”) van BontexGeo.[1]

BontexGeo respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

2. Belangrijke informatie en wie we zijn

2.1. Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe BontexGeo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website en alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u een product of dienst koopt of deelneemt bij een wedstrijd.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest samen met elk ander privacybeleid of een kennisgeving over eerlijke verwerking die we bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. . Dit Privacybeleid vormt een aanvulling op de andere mededelingen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

2.2 Controller

BontexGeo bestaat uit verschillende juridische entiteiten, waarvan de details te vinden zijn in de bijlage bij dit privacybeleid. Dit privacybeleid is uitgegeven namens BontexGeo, dus wanneer we BontexGeo, "wij", "ons" of "onze" in dit privacybeleid vermelden, verwijzen we naar het relevante bedrijf van BontexGeo dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. BontexGeo NV is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor deze website.

We hebben een bureau voor gegevensprivacy opgezet dat verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met het gegevensprivacybureau via de gegevens vermeld in paragraaf 2.3 hieronder.

2.3 contactgegevens

De volledige namen van de leden van BontexGeo en hun adressen vindt u in de bijlage.

Bovendien kunt u per e-mail contact opnemen met BontexGeo's gegevensprivacybureau voor elk lid van BontexGeo .

2.4 Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Dit is de eerste versie van dit beleid en is voor het laatst bijgewerkt op 30/10/2019. Zodra bijgewerkte versies van dit beleid zijn gepubliceerd, kunt u historische versies verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

2.5 Links van derden

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

3. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

Identiteitsgegevens omvat voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel, geboortedatum en geslacht.

Contactgegevens omvat factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

Financiële gegevens inclusief bank- en betaalkaartgegevens.

Transactie data bevat details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

Technische gegevens inclusief internetprotocol (IP) adres, uw logingegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in-typen en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Profielgegevens omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

Gebruiksgegevens bevat informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

Opmerking gegevens omvat de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook uw IP-adres en browser-user-agentstring om spamdetectie te helpen. Er kan een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw reactie is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media Bij uploads moet worden vermeden dat er ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) worden opgenomen. Bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Marketing- en communicatiegegevens omvat uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen ook, gebruiken en delen Geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in overeenstemming met deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit bekendmaken. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter Geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen Speciale categorieën van persoonlijke gegevens over jou (dit omvat details over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens), en we verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen bij wet, of op basis van een contract dat we bij u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld om u goederen of services te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een contract annuleren voor een product of service die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contactgegevens- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

informeren naar of een bestelling plaatsen voor onze producten of diensten;

abonneren op onze publicaties;

verzoek om marketing naar u te verzenden;

deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

Geef ons wat commentaar.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan, welke informatie wordt opgeslagen in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies blijven een jaar bewaard.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer je je aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om je aanmeldingsgegevens en je schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies worden twee dagen en cookies voor schermopties een jaar bewaard. Als je "Onthoud mij" selecteert, blijft je login twee weken bestaan. Als je je afmeldt bij je account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudigweg de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Deze vervalt na 1 dag.

Content van andere websites:. Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Derden of publiek beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

Technische gegevens van analyseproviders zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd.
Contact-, financiële en transactie-gegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten.
Identiteits- en contactgegevens van datamakelaars of aggregators.
Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen.

5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

Uitvoering van het contract: Waar we het contract moeten uitvoeren, staan ​​we op het punt het contract met u aan te gaan of zijn we met u aangegaan. Dit betekent het verwerken van uw gegevens waar dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.

Legitieme interesse: Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen. Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen via de gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting: Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderhevig zijn.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct-marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.3.

6. Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder, in een tabelopmaak, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld waar onze legitieme belangen liggen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens om meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via de gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.3 als u meer informatie nodig heeft over de specifieke rechtsgrond waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er in de onderstaande tabel meer dan één grond is uiteengezet.

Doel / Activiteit Type gegevens Legale basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en af ​​te leveren, inclusief:
(a) Beheer betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Verzamel en verhaal geld dat aan ons is verschuldigd
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons Privacybeleid
(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u. (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)
Om deel te kunnen nemen aan een prijstrekking, competitie of een enquête in te vullen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die wij aan u aanbieden (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten / diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing- en promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame.

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u bij ons informatie hebt opgevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en u in beide gevallen niet hebt uitgesloten van het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden

We zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten BontexGeo voor marketingdoeleinden.

Uitschrijven

U kunt ons of derde partijen vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.3.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product / service-aankoop, garantieregistratie, product / service-ervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren.

Wanneer u de website bezoekt, wordt er gebruik gemaakt van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie waarmee uw verbinding met de website in stand kan worden gehouden. De Website kan cookies gebruiken om te detecteren welk type apparaat u heeft om inhoud op de beste manier te presenteren, voor een taalwisseling en/of voor andere doeleinden. Deze cookies verzamelen of bewaren geen persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren.

Google Analytics: De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website-exploitanten te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of indien dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Hulpmiddelen delen: De website maakt gebruik van deelhulpmiddelen. Met tools voor delen kunt u inhoud delen via sociale netwerken zoals Linkedin of Twitter. Wanneer u één van deze knoppen gebruikt, kan de sociale netwerksite een cookie op uw computer plaatsen. Dit zou een cookie van derden zijn, geplaatst door de sociale netwerksite. Als u vragen heeft over het gebruik van deze cookies van derden, dient u het cookiebeleid van de betreffende sociale netwerksite te raadplegen

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt krijgen over de manier waarop de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neemt u contact met ons op via de gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.3.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

7.Disclosures van uw persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de onderstaande partijen voor de doeleinden die in de tabel in paragraaf 6 hierboven worden uiteengezet:

Interne derden, dat wil zeggen de bedrijven in BontexGeo en die zijn gevestigd in de landen die worden vermeld in de bijlage bij dit privacybeleid.

Externe Derden, waaronder:

dienstverleners (handelend als verwerkers of gezamenlijke controleurs) die IT- en systeembeheerdiensten verlenen;

professionele adviseurs (handelend als verwerkers of gezamenlijke controleurs) waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies, bankdiensten, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen

HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten (handelend als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) die onder bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er iets met ons bedrijf gebeurt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

8. Internationale overschrijvingen

Wij delen uw persoonsgegevens binnen BontexGeo. Dit kan inhouden dat uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Sommige van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de EER, dus de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden de Europese Commissie een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Zie voor meer informatie Europese Commissie: adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.

Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.

Als we in de VS gevestigde providers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat ze vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie voor meer informatie Europese Commissie: EU-VS privacyschild.

Neem contact met ons op met behulp van de gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.3 als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overbrengen van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

9. Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

10. Dataretentie - Hoe lang kunt u mijn persoonlijke gegevens gebruiken?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website, slaan we ook de persoonlijke informatie op die zij in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie inzien, bewerken of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). De websitebeheerder kan die informatie ook bekijken en bewerken.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (zie paragraaf 11c hieronder voor meer informatie).

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

11. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om:

a) Verzoek om toegang aan uw persoonlijke gegevens (beter bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

b) Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

c) Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, dat u op het moment van uw aanvraag wordt meegedeeld.

d) Object voor verwerking van uw persoonlijke gegevens waar we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden . U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.

e) Verzoek beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

f) Vraag de overdracht aan van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor ons om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u te sluiten.

g) Op elk moment toestemming intrekken waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op  of met behulp van een van de gegevens in de bijlage.

Geen kosten meestal vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Bijlage 

Naam juridische entiteit Contactgegevens
België
BontexGeo NV Industriestraat 39
9240 Zele, België
T + 32 52 45 74 11
Hongarije
Bontex Geo Kft. Huszár Andor straat
3580 Tiszaújváros, Hongarije
T + 36 49 886 222

[1] BontexGeo bestaat uit de bedrijven die zijn vermeld in de bijlage bij dit privacybeleid.

Neem contact op met BontexGeo voor meer informatie

Vul ons contactformulier in met uw product-, toepassings-, technische of verkoopaanvraag en iemand van ons team zal spoedig contact met u opnemen.

Contact